Regulamin pobytu w obiektach „Pienińska Chata”

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności, oraz przebywania na terenie obiektów Pienińskiej Chaty i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę należności za pobyt w obiektach Pienińskiej Chaty. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów Pienińskiej Chaty.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym domku.

4. Domek wynajmowany jest na doby noclegowe. Doba noclegowa zaczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego, zameldowanie Gości od 14:00 do 21:00, wymeldowanie od 05:00 do 10:00.

5. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Zgłoszeniu do karty meldunkowej podlegają wszystkie osoby korzystające z usług Pienińskiej Chaty.

6. Gość nie może przekazywać wynajmowanego domku osobom trzecim, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

7. W trosce o bezpieczeństwo i komfort wypoczynku na teren obiektów Pienińskiej Chaty mają wstęp tylko osoby zakwaterowane, obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania gości z zewnątrz.

8. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych zostanie dokonana wpłata kwoty 30% zadatku(lub ustalonej przez właściciela), zgodnie z obowiązującymi w potwierdzeniu rezerwacji warunkami . Brak gwarancji może skutkować anulowaniem rezerwacji.

9. Należność za pobyt płatna jest w dniu przyjazdu, zgodnie z rezerwacją.
W przypadku wyjazdu Gości wcześniej niż w zarezerwowanym wcześniej terminie, należność pozostaje bez zmian.

10. Obiekt akceptuje wyłącznie płatność gotówką.

11. W przypadku rezygnacji z pobytu wcześniej zarezerwowanego, zadatek nie polega zwrotowi.

12. Pienińska Chata świadczy usługi zgodne ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o niezwłoczne ich zgłaszanie, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

13. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów, czy wyposażenia powstałe z winy jego, podopiecznych lub odwiedzających go osób. W razie wyrządzenia szkód podczas pobytu Goście będą obciążeni kosztami rekompensującymi stratę.

14. Liczba osób mieszkających w domku jest ograniczona do 5 osób. Za przekroczenie tej liczby lub przekroczenie liczby osób zgłoszonych przy rezerwacji Wynajmujący/Właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej pełnej wpłaty.

15. Dzieci poniżej 16 roku życia powinny znajdować się na terenie Pienińskiej Chaty pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

16. Na terenie obiektu obowiązuje zasada nie zakłócania spokojnego wypoczynku innym osobom, od godz. 22:00 do godz. 6:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku uporczywego łamania powyższych zasad Wynajmujący/Właściciel ma prawo zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

17. Na ternie Pienińskiej Chaty nie przyjmujemy zwierząt.

18. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, suszenia i wykonywania przetworów z grzybów lub owoców. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji domku w wysokości 1000 PLN.

19. Miejsca postojowe na terenie Pienińskiej Chaty przeznaczone są tylko i wyłącznie dla gości obiektu. Miejsce postojowe jest bezpłatne, niestrzeżone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za samochody i za rzeczy, które się w nim znajdują.

20. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu (tel. 506153727 lub 511116006)

21. Prosimy Państwa o korzystanie z grilla i otwartego ognia w miejscu do tego przeznaczonym.

22. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego i przeciążenia elektrycznego powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz sprawdzić czy drzwi są zamknięte.

23. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione zarówno w domkach jak i na całym terenie obiektu.

©2024 Copyright